Ūdens apgāde un kanalizācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu (ŪKT) projektu izstrāde. Projekti tiek izstrādāt 3D, BIM vidē, nodrošinot mūsdienīgu sadarbību starp projektētājiem.