Ūdens un kanalizācijas sistēmas

Tīrs ūdens mums ir nepieciešams katru dienu – dzeršanai, mazgāšanai, laistīšanai, lietošanai rūpniecībā utt. Tīra ūdens pieejamību nodrošina pareizi funkcionējoši ūdensvadi. Ūdensapgādes caurules apgādā ar tīru ūdeni mājsaimniecībās, un piesārņotais ūdens caur attīrīšanas iekārtām tiek atgriezts dabā.

Tīra ūdens pieejamība visiem

Lai tīrs ūdens un labi funkcionējošas kanalizācijas sistēmas būtu pieejamas ikvienam, ir nepieciešami kvalitatīvi un pareizi izstrādāti cauruļvadi un to aprīkojums. ReālProjekta ikdienas darbs sevī ietver ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanu atbilstoši klientu un patērētāju vajadzībām. Lai izveidotu labu projektu, mēs ievērojam spēkā esošās normas un standartus. Mūsu komandai ir liela pieredze šajā jomā. Projekta sagatavošana notiek ciešā sadarbībā ar klientu, sadarbības partneriem un citiem attiecīgo jomu speciālistiem.

Jauni risinājumi

Mūsu darbinieki nepārtraukti seko līdzi mainīgajām tehnoloģijām un produktiem. Savā darbā mēs izmantojam augstas kvalitātes programmatūru un radām 3D risinājumus ārējiem tīkliem, uz kuriem balstam BIM modeļus.

Risinājumi, pie kuriem strādājam katru dienu:

  • ūdens apgāde
  • kanalizācijas cauruļvadi
  • spiediena kanalizācijas cauruļvadi
  • komunālo pieslēguma punktu projektēšana
  • notekūdeņu un lietus ūdens sūkņu stacijas un ūdens attīrīšanas iekārtas
  • lietus ūdens absorbācija.

Sazinies ar mums

Rita Bružus
ŪKT projektēšanas nodaļas vadītāja, ŪKT projektētāja
Phone
+371 2634 1153