Mērniecība un ģeodēzija

SIA “ReālProjekts” mātes uzņēmums SIA Latvijasmernieks.lv veica mērniecības un ģeodēzijas pakalpojumus.

  • Zemes kadastrālā uzmērīšana
  • Zemes ierīcība
  • Topogrāfija, ģeodēzija
  • 3D lāzerskenēšana
  • Aerofoto